Värmepumpar och kaminer – typer av uppvärmning som passar bra i Skåne

En av de svåraste frågorna man har att ta ställning till när man bygger hus är vilken typ av uppvärmning man ska välja. Det finns många olika former av uppvärmning och alla har sina för- och nackdelar. Bygger man sitt hus i Malmötrakten har man ändå ett försprång uppvärmningsmässigt i jämförelse med resten av landet. Malmö och Skåne har det mildaste klimatet i Sverige och inte ens vintrarna blir särskilt kalla.

Fördelen med att bygga nytt är att man verkligen kan bygga in plats för en ordentlig värmeanläggning i huset, jämfört med att försöka byta värmekälla i ett befintligt hus, där det kan vara svårt att hitta de nödvändiga utrymmena. Nybyggda hus har dessutom ofta ett frånluftsventilationssystem, vilket möjliggör en frånluftsvärmepump som kan fungera som komplement, eller till mindre hus som enda luftuppvärmningssystem.

Vi går här igenom några vanliga typer av uppvärmning i Svenska hus.

Biobränsle

Att elda med ved eller pellets, så kallat biobränsle, är en bra lösning om man bereder plats för en värmepanna och dessutom förrådsutrymme för att lagra bränslet. Bor man nära en skog och har obegränsad tillgång till ved är detta optimalt, men det gör man vanligtvis inte i Malmö. Ved är fortfarande billigt att köpa om man gör det i stora mängder. Pellets är lite dyrare, men ändå billigt.

Däremot är installationskostnaden för biobränsle hög. Dessutom är arbetsinsatsen hög, man måste kånka in bränslet och dessutom fylla på i brännaren ofta.

Direktverkande el

Direktverkande el i kombination med värmepanna kräver inga höga installationskostnade rnär man bygger huset, men i gengäld är priset på el per kWh högt, vilket gjort att direktverkande el blir allt ovanligare. Kan dock fungera bra i kombination med exempelvis frånluftsvärmepump eller ved/pelletskamin.

Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att hett vatten hämtas från en fjärrvärmecentral via ledningar till huset. Lika lättinstallerat som direktverkande el, men har ganska höga installationskostnader per radiator. Dock är priset per kWh lägre. I en tätort som Malmö finns ett väl utvecklat system för fjärrvärme.

Olja

Oljepannor var den vanligaste värmekällan i svenska hus under förra århundradet. Oljan levereras av tankbilar på beställning. En oljepanna är relativt billig att installera och ger stor energiutvinning. Miljömässigt är det dock ett tveksamt alternativ, eftersom olja är ett fossilt bränsle.

Solvärme

Solvärme är ut miljösynpunkt ett mycket bra val för uppvärmning. Vill man installera solfångare på huset behövs i regel bygglov. Det går att få bidrag för att installera solceller. Solvärme är i sig inte tillräckligt för att värma upp ett hus utan fungerar endast som komplement till andra värmesystem, som till exempel en värmepump. 

Värmepumpar

I vanliga hus är värmepumpar det vanligaste uppvärmningssättet. Det finns fyra huvudsakliga typer av naturvärme, som det också kallas; berg, jordvärme, sjövärme och luftvärme. Sett över landet är bergvärme den typ av uppvärmning som är allra mest kostnadseffektiv. Bergvärme kan få ner elkostnaderna med upp till 80% om den fungerar effektivt.

Dock är bergvärme ofta inte ett bra alternativ i Malmö på grund av den porösa berggrund vi har här. Luft,-, jord- och vattenvärme är dock utmärkta alternativ i Malmö med sitt milda klimat. Värmepumpar kostar en del att installera, men betalar sig oftast inom ett par år.

3 Dec 2017

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.