Vad har du och föreningen ansvar för i en bostadsrätt?

Generellt sett kan man säga att du har ansvar för allt inom lägenheten, och föreningen har ansvaret för det som finns utanför. Det finns dock mängder av gränsfall. Hur är det till exempel med fönsterbyte? Ett fönsterbyte sker ju i någon mån både på utsidan av huset och insidan i din fastighet. Detta, och fler saker, tar vi upp i den här texten så att du kan känna dig mer säker på vad som faktiskt är ditt ansvar, och vad det är upp till bostadsrättsföreningen att hantera.

Allt som finns och syns inom din lägenhets väggar är ditt ansvar

Som nämnt i inledningen är det här resonemanget visserligen något förenklat, men stämmer väl in på det mesta. Till exempel har du ansvar för inredningen i köket, golv, dörrar, frys, andra vitvaror, badrum, elcentral och elkontakter. Även icke-bärande innerväggar och fasta garderober är något som faller under lägenhetsinnehavarens område.

Det här bestämmer alltså du över och kan både förändra eller byta ut så som du önskar. Nackdelen är givetvis att det är även upp till dig att reparera saker som går sönder. Ingen från bostadsrättsföreningen har något ansvar att hjälpa dig i ett sådant läge.

Undersökningsplikten

Det här ställer en del krav på undersökningen innan köpet. Undersökningsplikten är långt gående, och om ett fel upptäcks senare krävs det att det ska ha varit svårt att upptäcka vid en inspektion för att du ska få någon ekonomisk ersättning. Du köper lägenheten i befintligt skick och kan således inte framföra klagomål hos säljare om du upptäcker problem i efterhand. Undantaget är vad som kallas för dolda fel, som alltså inte går (eller är mycket svåra) att upptäcka vid en normal inspektion.

Gränsfall

I inledningen tog vi upp fönsterbyte och vems ansvar det egentligen är. Svaret är att föreningen ansvarar för alla fönster, medan du själv ansvarar för glas, tätning, persienner och målning. Såhär ligger det åtminstone till i de flesta stadgar.

I vanliga fall är det alltså din bostadsrättsförening som har ansvar för det yttre underhållet, medan det är upp till den som är bostadsrättsinnehavare att hantera själva glaset i fönstret och viss målning. För att göra ett fönsterbyte krävs normalt ett godkännande från föreningen. Om du behöver göra ett fönsterbyte på grund av bristande underhåll, kan du själv påkosta bytet och sedan begära ersättning från föreningen. I sådana fall kommer du dock att behöva påvisa att skicket var så dåligt att ni var tvungna att agera.

24 Sep 2017

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.