Utredning: så putsas fönster på effektivaste sättet

Nyligen utreddes frågan om hur man genomför en fönsterfönsterputsning på bästa sätt på vissa typer av byggnader.  Här är kort sammanfattning av resutatet. Detta bör vara av intresse för alla firmor som erbjuder avdragsgill fönsterputs. 

Utredningen utgår från att söka den mest kostnadseffektiva lösningen för varje enskild position när det handlar om fönsterputs.

Putsning från mark och tak rekommenderas

Därmed har följande alternativ förordats, ordnade i kostnadsordning, med början med det billigaste alternativet: 1. putsning från mark/ tak. 2 putsning från skylift. 3. putsning från fasadhiss. 4. putsning från fast putsbrygga. 5. putsning från putsvagn på räls.

Vid tvåvåningsbyggnad är det teoretiskt sett möjligt att putsa även den andra våningen från mark. Putsning sker då med förlängda skaft vilket gör det möjligt att nå upp till 9 m. Vid putsning med förlängda skaft försvåras putsning av horisontella livskillnader vid t.ex. horisontella poster, samt av solavskärmning monterad utanför fasad

För putsning från tak gäller att gummidukstak måste förstärkas där servicepersonal regelbundet skall gå, gångstråk markeras med färg. Gångstråk på tak är ej samordnade med övriga behov av tillgänglighet. Säkerhetsarrangemang är i bedömda att rymmas inom ramen för ordinarie taksäkerhet.

Pusta gärna med förlängt skaft

Som helhet har inte detta bedömts som något problem, Lanterniner och takfönster kan valfritt putsas med förlängda skaft eller med saxlift. Planlösning utformas så att golvet är fritt från fast inredning under dessa. Högsta del av lanternin i hus stallgång hus kan komma att ligga högre än 9m. Putsning av fönster ovan översta vilplan i trapphus 04-TR03 studeras. Invändig putsning av lanternin i Hus 05 föreslås ske från putsvagn på räls enligt skiss nedan.

Tillträde till vagnen föreslås ske från tak genom öppningsbar båge i fönsteryta vid lanterninens gavel.

Slutsatsen är att pustning från tak och mark förordas av både ekonomiska och strukturella skäl. Smidigheten och den enkla förflyttningen av redskapen ger också bra skäl att använda skylift för att komma åt några av de mest svåråtkomliga utrymmen.

20 Mar 2017

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.