Taksäkerhet Stockholm - en fråga att ta på allvar

Taksäkerhet Stockholm - en fråga att ta på allvar. Att arbeta på tak innebär att man utsätter sig själv för risker. Detta gäller oavsett om man är takläggare, plåtslagare, sotare eller exempelvis snöskottare. Ett fall kan innebära livsfara och få yrken påverkas lika mycket av väder och vind som just dessa. En isfläck, en samling vatten eller smuts: allt kan göra att man halkar. Som fastighetsägare har du ansvar för att erbjuda rätt taksäkerhet i Stockholm för att förhindra olyckor. Gör du det?

Taksäkerhet i Stockholm innebär att du som exempelvis fastighetsägare kontaktar ett specialiserat företag inom området och låter dessa planera kring vilka lösningar du behöver för att just ditt tak ska vara säkert att vistas på. Detta innebär att en lösning skräddarsys utifrån hur ditt tak ser ut, vilken lutning det har, var i Stockholm fastigheten finns samt vilket material taket är gjort av.

Taksäkerhet i Stockholm - olika lösningar för olika tak

Det finns olika alternativ vad gäller taksäkerhet. För vissa kan det innebära att man sätter upp fler skyddande detaljer. Exempelvis skyddsräcken, gångbryggor, takstegar, säkerhetssteg, ankarpunkter och/eller nockräcken. Andra kan behöva lite mindre åtgärder för att just deras tak ska vara tryggt och säkert att vistas på.

Det är heller inte enbart de som vistas på taket som behöver skyddas. Även de som befinner sig under taket måste kunna vara där på ett säkert sätt. Här kan exempelvis snörasskydd vara en bra lösning som - under vintern - ser till att det inte finns en risk för ras. Här ska tilläggas att ett snörasskydd i sig inte är tillräckligt i den frågan: professionell och regelbunden snöskottning måste adderas för att rätt taksäkerhet i Stockholm - under vinterhalvåret - ska erbjudas.

Taksäkerhet i Stockholm för villaägare

Samma ansvar som åligger en fastighetsägare finns även för dig som villaägare. Här handlar mycket om att även skydda dig själv. Varje gång du går upp på taket så tar du en risk och detta oavsett om det handlar om att skotta, rengöra pannor eller om att ordna med hängrännorna. Du måste kunna göra det säkert.

Även i den frågan så krävs en professionell översyn och planering. Genom att anlita ett företag så får du dels en garanti på att ditt tak blir säkert - både för dig själv och för exempelvis en sotare - och dels så får du också underhåll inkluderat i en viss tid framöver. Det är ett beslut som du aldrig ångrar. Ett fall från ett tak innebär en direkt fara för livet.

11 Apr 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.