Stor investering att byta fönster

Fönster är en dyr investering, så när kan man renovera och när måste man byta fönster? Vilka tips finns det när fönstren börjar bli slitna och finns det någon som man kan anlita som hjälp?

Dörrar och fönster är speciella jämfört med andra delar av husets skal i och med att de ska vara rörliga och även, när det gäller fönster, kunna släppa in ljus. Det gör att det finns fler delar i fönstren och att det blir ett större slitage med åren. Eftersom fönster är dyra så är man säkert så försiktig som möjligt i vardagen. Men även om ingen olycka sker är ett slitage oundvikligt, och med tiden kommer fönstren att behöva en översyn. Och det är vid den översynen som man får besluta sig för om man ska lägga en mindre peng på att renovera eller om man ska lägga en större peng på att köpa nya fönster.

Isolering och välbefinnande

Det kan finnas fler anledningar till att byta fönster än att de har börjat bli slitna. Fönster kan gå sönder så pass mycket att de inte går att laga, men det kan även vara att man vill byta fönster på grund av estetiska skäl. Man vill ha större fönster för att släppa in mer ljus, eller så har de befintliga fönstren ett så pass dåligt U-värde att det kan vara drag och kyla innanför dem eller att de släpper ut mycket värme. Att byta fönster som har dålig isolering är i längden ekonomiskt och miljövänligt, och det kan också öka välbefinnandet för både de boende och huset självt. Ett fönster som släpper in fukt och kyla bidrar till att det kan bli fuktskador och mögel i såväl ytskiktet som i bärande konstruktion. Och går det så långt så kan det leda till enorma kostnader eller till och med att man får riva huset.

Renovering eller nytt

Fönster som är i gott skick men som har dåligt U-värde går att rädda genom att man sätter fler glas i fönstret. Men om fönstret bara är slitet kan man antingen själv renovera det eller anlita en sakkunnig för jobbet. En målare kan komma hem och renovera fönstren på plats, eller så kan man plocka ut fönstren och lämna in dem på en fönsterfirma som gör renoveringar. Ofta blir det bäst om man lämnar in dem, eftersom det då går att måla fönstren på ett annat sätt, och därmed förlänga fönstrets livslängd. 

24 May 2020

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.