Relining i Stockholm – undvik stambyte

Avloppsledningar har inget evigt liv. Men det är inte alltid nödvändigt med omfattande reparation och stambyte. Kontakta en firma som kan relining i Stockholm.

Du har ansvar för underhållet av ett stort fastighetsbestånd med hyreslägenheter. Fastigheterna är byggda på 1940-talet och avloppsledningarna börjar visa tecken på ålderskrämpor. Det kluckar i avloppen och det bildas proppar i ledningarna. Högtrycksspolning har temporärt löst en del problem, men du misstänker att andra åtgärder krävs.

Du vill gärna undvika att låta genomföra stambyten. Det skulle kosta mycket pengar och dessutom kommer hyresgästerna att bli irriterade. De kan till och med behöva flytta ut från lägenheterna temporärt. Inte minst kan en omfattande renovering leda till att hyrorna måste höjas rejält.

Relining i Stockholm – fodra rören

Istället för stambyte funderar du på om det går att fodra rören med relining. Du kontaktar en firma som kan relining i Stockholm. Firman börjar med att fotografera rören invändigt. Du får en fullständig dokumentation av vilka skador som finns och var de är lokaliserade. Det visar sig att några delar av ledningarna måste rivas ut och bytas. Men större delen av ledningarna kan relinas.

Relining är en väl beprövad metod för renovering av rörledningar som använts sedan 1990-talet. Arbetet börjar med att rören rensas mekaniskt. Rost och avlagringar tas bort. När det är klart inspekteras rören en gång till med kamera, innan processen med fodring av rören påbörjas. Relining innebär förenklat att en stryktålig slang av plast läggs på insidan av befintliga rör. Slangen monteras med hjälp av tryckluft. Läs på mer om relining här: reliningstockholm.se

25 Oct 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.