När behöver man dränera om? | Vanliga frågor om dränering

Vi svarar på vanliga frågor om dränering och förklarar hur det går till när man dränerar om ett hus. Läsvärt för dig med fuktproblem i källaren!

När behöver man dränera om?

Som regel behöver man dränera om vart 30:e år men det beror lite på hur marken ser ut runt husgrunden och hur bra den förra dräneringen är gjord. Är det lerig mark runt huset kan dräneringen slamma igen och behöva göras redan efter 15 år eller ännu tidigare. Misstänker du att du snart kan behöva dränera om huset kan du redan idag beställa offert på markarbete i Stockholm. Husets klimatsköld är otroligt viktigt och ingenting man skall lämna åt slumpen.

Tydliga tecken på att man behöver dränera

Om du upplever att det är fuktigt i källaren och det luktar unket eller om du ser flagnande färg och mögel så kan det vara dags för dränering. Du kan själv mäta fuktnivån med en hygrometer. Runt 50% luftfuktighet är helt normal men vid 75% så har du problem med luftfuktigheten. Anlita en fukttekniker som går till botten med problemet och sedan rekommenderar åtgärder. Oftast är det dålig dräneringen som orsakar fukten.

Hur dränerar man?

Det går att göra själv men det är mycket jobb. Det bästa är att låta professionella göra det så att det blir ordentligt gjort. Ta in offerter från flera markentreprenörer så kan du se var någonstans prisnivån ligger, att dränera brukar kosta mellan 3000-6000 kronor per kvadratmeter.

När man dränerar gräver man först bort all jord runt huset med en grävmaskin så att källarväggen och husgrunden friläggs helt. Man gräver så man hamnar en bit, cirka 15 cm, nedanför grundsulan som huset står på. Sedan placerar man dräneringsrör där som leder bort vattnet till en uppsamlingsbrunn och vidare till det kommunala dagvattensystemet.

På den del av hålkärlet som går ut från husets bottenplatta, gjuter man på ett fall, för att undvika att vatten tränger in. Därefter sätter man på ett skydd på bottenplattan, över hålkälet och cirka 2 decimeter upp på väggen för att minimera fukten i huset. Resten av väggen lämnas fri för att kunna andas.

Efter det läggs dräneringsrören ut och täcks med ca 30 cm makadam. Sedan täcker man dräneringsbädden med en markduk. Därefter sätter man upp två lager med en dränerande isoleringsskiva som täcks med en skyddsduk. Man avslutar med att sätta upp en list i husväggen som skyddar isoleringen mot insekter och vatten.

Sedan fyller man på med stenar eller annat som vatten kan rinna igenom. 60 cm under jord lägger man dagvattenrör som leder bort takavvattningen från huset. Efter det fyller man på med grus.

2 Mar 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.