Med marksanering kan marken återfå sitt värde

Förorenad mark är inte värd mycket men genom marksanering kan den återfå sitt värde. Har man mark som man vill sanera ska man ta hjälp av en specialist.

Förr i tiden var man inte lika noga med vad man släppte ut. Ibland kände man heller inte till hur farliga vissa ämnen är för omgivningen. Tyvärr innebär det att det runt om i Sverige finns mark som är förgiftad och som inte kan användas. Det rör sig ofta om platser där det en gång i tiden legat någon typ av industri.

Men det går att sanera förorenad mark så att den kan tas i bruk igen. Marksanering kan i och för sig kosta en hel del men ligger marken centralt kan den vara väldigt attraktiv för byggnation när den väl blir ren igen. Då kan marksaneringen bli en mycket lönsam affär.

Så går en marksanring till

Vill man utföra marksanering ska man ta hjälp av ett företag som är experter på området. Då tar de först prover för att ta reda på vilka slags föroreningar som finns i marken. Klorerade lösningsmedel, bekämpningsmedel, fenoler och dioxiner är bara några av alla de farliga ämnen som olika industrier kan lämna efter sig.

Ibland kan marksanering innebära att stora jordmassor måste schaktas bort och deponeras. I andra fall kan man tvätta jorden på plats och på så vis rena den från föroreningar. Vilken saneringsteknik som lämpar sig bäst beror på vilka slags föroreningar som finns i marken.

13 Nov 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.