Linjemålning fyller en viktig samhällsfunktion

Har du någonsin gått över ett övergångsställe? Har du cyklat på en cykelväg? Har du kört bil och på något sätt vetat var din bil ska placeras - och var du inte ska köra? Det du uppfattat i dessa lägen handlar inte om någon intuition, det handlar om att linjemålning och att din hjärna uppfattat vad som gäller och vad du ska förhålla dig till.

Linjemålning blir, baserat på allt detta, en extremt viktig funktion i vårt samhälle där linjerna som målas på asfalten också visar oss var vi ska vara - och inte vara. Det kan handla om linjemålning vid en motorväg, det kan handla om att skilja en cykel- och en gångväg från varandra, om ett övergångsställe eller om en heldragen linje som visar att du inte får köra om.

Linjemålning varnar och uppmanar. Föreställ dig vägar och städer utan linjer och tänk dig sedan vilket kaos det skulle handla om - och hur många olyckor som skulle ske. Det säger en hel del om vikten av tydliga ramar att förhålla sig till och inom.

Linjemålning för smidigare parkeringar

Samma sak kan sägas om en annan trafiksituation som de flesta bilister är väl bekanta med. Vi har alla varit på parkeringar under tider på dygnet då det är svårt att hitta platser och då man dessutom blir irriterad över bilar som står snett eller som ställt sig med för stort avstånd till bilen bredvid. Man skulle lätt få plats med en bil till - du känner igen uttrycket och du har säkerligen också rätt i din bedömning. Det som skulle underlätta ett sådant läge är linjemålning på parkering. Genom ramar, boxar eller tydliga linjer så kan man skapa ett bättre flöde och optimera ytan som finns tillgänglig - utan att bilisterna själva behöver tänka.

Om det sedan handlar om en parkering utanför Coop, om en parkering inne i stadskärnan eller om att er BRF vill skapa bättre struktur på er parkeringsplats spelar ingen roll.

Genom att anlita en professionell utförare av linjemålning så kan ni maximera ytan och minimera irritationen. Dessutom så minskar också risken för olyckor genom att linjemålning. Man kan exempelvis tydligt skriva hastighet samt visa med linjer var fotgängare ska gå i samband med att de ska ta sig från bil till butik.

17 Jan 2023

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.