Inte bara genom fönster som fukten kommer

Många tänker på fukt på fönster när det kommer på tal om fukt. Kanske man har sett fönster som är svåra att öppna eller stänga, fönster som har träkarmar som har svällt och därför är omöjliga att få upp eller stängt. Då har det förmodligen drabbats av fukt. Fukt kan komma in i hus på olika ställen. Ofta via tak och drabbar då både ytter- och innertaket. Det kan även komma in fukt i källare, vilket är det vanligaste, om man har en källare.

Vad är fukt?

Som de flesta förstår är fukt vatten i ångfas och helt ofarligt i sig. Vatten i ångfas som finns i luften kan vi inte se med blotta ögat, däremot kan vi känna det. Vatten i vätskefas, ser vi ju klart och tydligt. De som mäter fukten i luften, använder sig av begreppet relativ fuktighet, RF. Det anger hur mycket vatten som finns i förhållande till hur mycket vatten det maximalt kan finnas i luften vid en given temperatur. Fukt i organiskt material orsakar problem vid ogynnsamma förhållanden. Fukten förändrar materialet ganska långsamt, medan vatten förändrar materialet ganska snabbt. Det är när fukten drabbar organiska material som den blir farlig för oss, människor.

Så kommer du till rätta med det

Om skadorna är omfattande bör du sanera området som har drabbats av fukten. Då måste man isolera området, så att inte mögelsporer sprider sig till dem som bor i huset. Ett företag som sanerar hus mot fukt, bör komma och inspektera skadan för att sedan veta hur de ska åtgärda skadan. En första inspektion är därför viktig.

Sedan när de har en uppfattning om skadans omfattning och var fukten har skadat som mest, river de materialet som har drabbats. Sedan låter de en avfuktare ta sig an problemet. Avfuktaren torkar ut materialet och luften. Den tar bort den illaluktande odören av fukten och ser till att det drabbade området blir torrt.

När området väl har torkat är det dags att renovera och ersätta allt drabbat material med nytt. Har fuktskadan varit omfattande bör man kanske lägga ett helt nytt golv, renovera hela väggar och, eller tak.

Gör regelbundna kontroller

Det kan vara en mycket god idé att göra regelbundna kontroller så att huset inte drabbas av fukt på nytt. Man kan mäta luftfuktigheten, tala med ett företag som arbetar med fuktsaneringar så vet de vad du bör göra. Du kan även hyra en avfuktare om du misstänker att det finns fukt i ditt hus, eller för att motverka att fukten skadar det. Att förebygga kan vara mycket viktigare och bättre än att göra något först när skadan är skedd. Lycka till!

5 Aug 2018

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.