Hustillverkare Skåne – energisnåla hus

Om du ska bygga nytt hus idag måste du tänka på att minimera framtida förbrukning av köpt energi. Det finns hustillverkare i Skåne som bygger energisnålt.

Du har köpt en större tomt och skall bygga ett nytt hus i två våningar. Flera i familjen har ett starkt miljöintresse och vill i alla avseenden vara klimatsmarta. Att ert hus ska ha låg framtida energiförbrukning är en självklarhet. Husets alla rum ska vara varma och sköna, men kostnaden för uppvärmning ska vara låg.

Du funderar på att installera jordvärme och ha golvvärme. Helst vill ni producera egen hushållsenergi genom att installera solceller på hustaket. Oavsett vilket uppvärmningssystem du kommer att välja är det viktigt att huset har en bra isolering. Att isolera med specialtillverkade skivor i skumplast med lågt lambdavärde ger ett välisolerat hus.

Hustillverkare Skåne och fabrikstillverkning

Om du väljer en hustillverkare i Skåne, kommer stommen i ditt hus att tillverkas på fabrik. De olika delarna eller elementen i huset kommer att ha en unik isolering och vara både lätta och tunna. Med lätta element följer att transportkostnad från fabrik till byggplats kan hållas nere.

Förutom god isolering tas energin i frånluften om hand i ett system med värmeväxling. Ventilationssystemet gör att inkommande luft värms upp av den förbrukade luften. Du kan välja flera olika arkitektritade husmodeller. Ditt hus kommer att betecknas som ett lågenergihus, som kanske till och med producerar mer el än vad familjen förbrukar. Ett sådant hus får du genom att kombinera ditt välisolerade hus med ett smart frånluftssystem, bergvärme och solpaneler.

8 Oct 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.