Högtrycksspolning i Stockholm – ta bort proppar

Om du äger fastigheter med lägenheter, kan du få problem med proppar i avloppen. För högtrycksspolning i Stockholm kan du anlita ett företag med specialister.

Du äger ett större bestånd av hyreslägenheter. Fastigheterna är byggda i mitten av 1900-talet. På senare tid har du fått en del klagomål via din fastighetsskötare. Han får rycka ut alltför ofta med en vaskrensare i högsta hugg. Hyresgästerna har också klagat på att det kluckar i vasken och att det ibland luktar illa från avloppen.

Att sätta upp anslag i trapphusen och förklara att fett med matrester inte ska spolas ut i diskhon hjälper ibland föga. Du vet också att hyresgäster ibland löser proppar i rören genom att hälla varmt vatten och kaustiksoda i dem. Sådant är inte hälsosamt för avloppsrör, eftersom de successivt får frätskador och blir sköra.

Högtrycksspolning i Stockholm – undvik stambyte

Du vill inte riskera att i framtiden behöva göra stambyten i dina fastighet. Sådant kostar pengar och medför en rad olägenheter för de boende. Du kan naturligtvis behöva göra relining och på det sättet få nya rör utan att tvingas göra stambyte. Under alla förhållanden bör du anlita ett företag som specialiserat sig på högtrycksspolning.

Du kontaktar ett företag som kan spola dina fastigheter med högtryck. Företaget börjar sitt arbete med att fotografera avloppsrören med specialkamera. Du kommer att få ett dokument som visar var det kan finnas problem och om det kan åtgärdas med högtrycksspolning. Om det finns skadade rör, kan de behöva repareras innan de spolas.

29 Dec 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.