Har du fått nödvändiga konstruktionsritningar?

Visste du att det är så många fler ritningar som ska till innan man blir startklar med ett nybygge? Oavsett om man ska bygga om, bygga till eller bygga nytt, så behöver man konstruktionsritningar för det bygge som man ska inleda. Förutom husritningen som arkitekten skissar på, behöver man även ritningar för hur elen ska fördelas i huset. VVS-systemet behöver ritas upp, hur ventilerna ska försörja huset med nödvändig luft och så vidare.

På så sätt behöver man flera olika ritningar innan man är startklar. Det är därför viktigt att skaffa allt det där som krävs för att huset ska förverkligas. När man själv inte kan, är det diverse byggföretag som man kan välja mellan som kan de olika processer som ska till innan bygget är klart. Hur ser lagfart och bygglov ut? För att förverkliga bygget finns det några steg som man kan ta för att komma närmare startdatum.

Administrativa papper

Finns de administrativa papper som kan sätta igång husbygget? Här är det naturligtvis arkitektens husritning som är viktig, men även konstruktionsritningar som anger fördelninga av elnätet i huset, VVS-systemets ritning och hur värmen ska realiseras i huset. Alla dessa papper och ritningar är viktiga för att bygglovet ska beviljas. Har man sedan presenterat lösningar för huset, inte bara husets arkitektur, så bör man beviljas bygglov och kan sedan gå vidare.

Anlita byggföretag

När man har fått sitt bygglov och lagfarter och andra tillstånd, är det sedan till att anlita byggföretaget som ska bygga själva huset. Har man valt att bygga huset själv från grunden är det upp till byggföretaget att realisera det. Har man valt en leverantör av ett nyckelfärdigt hus, så behöver man även då ett byggföretag som bygger klart huset. Det är trots modulerna inte klart när de sätts samman. Inredningen ska byggas samman, antingen av den husleverantör som man har valt eller av något annat byggföretag.

Uppvärmning och energibesparingar

Andra viktiga frågor inför bygget av huset är hur uppvärmningen ska ske och hur man kan bygga så att man kan spara energi och löser det på ett miljövänligt sätt. Varje beslut som vi fattar bör tas med hänsyn till miljön, och sätt som gör minst avtryck på den. Hur kan man minska energianvändningen när man värmer upp sitt hus? Kan man bygga klimatsmart? Och hur kan man göra det på smartast sätt? Alla dessa frågor bör lösas innan man går vidare och förverkligar husbygget.

8 Mar 2020

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.