Fördelar med att välja totalentreprenad

Med totalentreprenad menas att ett enda företag tar ansvar för hela arbetet i ett större byggprojekt. Det förekommer bland annat inom badrumsrenovering samt byggnationer av helt nya hus. Kunden har kontakt med ett företag som tar ansvaret för att arbetet löper enligt avtal. Istället för att kunden ska ta kontakt med en snickare, en elektriker, en murare osv. så sköter ett företag hela projektet.

Vid mindre projekt (ex badrumsrenovering) brukar det inte vara svårt att hitta företag som utför totalentreprenad på mindre orter. Är det däremot större projekt blir utbudet mindre. För att ge en tydlig bild över vad totalentreprenad innebär för kunden har denna artikel utgått från vad ett flertal företag i Stockholm erbjuder sina kunder. Detta kan självklart återspegla sig andra större städer. 

Bara en Kontakt

En av de största fördelarna för kunden, vid totalentreprenad, är att man enbart har kontakt med ett företag. Man behöver inte själv leta upp kunniga hantverkare och diskutera projektet med varje hantverksgrupp. Mycket ofta utses en Kontaktperson som har kundkontakten. Det är till den personen man kan vända sig om man har frågor under arbetets gång. Tillsammans diskuteras olika lösningar och tidsplan varpå företaget tar över ansvaret att det blir utfört. Ett företag som utför totalentreprenad i Stockholm har som slogan ”Vi gör hela jobbet” vilket är en kort sammanfattning om vad totalentreprenad just handlar om.

Garanti

Även om det är flera olika företag som är med genomför arbetet så ligger garantiansvaret på ett enda företag, dvs. det som utför totalentreprenaden. Skulle man som kund behöva använda sig av garantin är det detta företag som ska kontaktas och som har ansvar för att utföra åtgärder. De i sin tur kan kräva garanti av sina underleverantörer men detta är inget som ska påverka slutkunden.

Det är en fördel att bara behöva vända sig till ett företag men den största fördelen är att det aldrig behöver bli konflikt gällande vilket företag som är ansvarig för vad. Här är ett företag ansvarig för hela arbetet vilket gör det mycket enkelt att se ansvarsfördelningen.

Blir det billigare?

I Stockholm finns ett mycket stort antal hantverksföretag som gärna lämnar gratis offerter på att utföra önskat arbete. De som vill hålla nere kostnaden för nybyggnationen kan därmed ta in offerter från flera olika hantverksgrupper och välja de billigaste företagen. Då konkurrensen är hård är det många nya småföretag i Stockholm som dumpar sina priser för att slå sig in på marknaden. Det låga priset behöver alltså inte betyda att de har dålig kvalité.

Men det är ytterst få privatpersoner som klarar av att planera och organisera en större byggnation. Utan styrning från en projektledare skapas ofta förseningar och fördyrande åtgärder. Så även om hantverkarna var bland de billigaste så är det inte säkert att projektet blir billigare i längden.

Är det större projekt som ska genomföras rekommenderas starkt att man anlitar företag som erbjuder totalentreprenad. Däremot kan man absolut ta in offerter från flera av dessa och ställa dessa mot varandra.

15 Feb 2017

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.