Brandtätning kan rädda livet på människor i Stockholm

Brandtätning bör vara en självklarhet i alla byggnader i Stockholm. I alla städer som har många invånare och tät bebyggelse är det här extra viktigt.

Brandtätning sker i bjälklag och väggar i huset. Här ska du se till att kontrollera så att allt sker i enlighet med de regler du kan finna på Boverkets webbplats. Hur man gör brandtätningar är lite beroende på hur byggnaden är konstruerad. Andra faktorer som spelar in är vilken verksamhet som finns i huset.

En brandtätning innebär rent konkret att du ökar skyddet mot att en brand ska uppstå i en byggnad. I samband med det minskar den överhängande risken för att personal som arbetar i byggnaden ska komma till skada. Inte heller skadas inredningen på samma sätt om olyckan ändå skulle vara framme.

Brandtätning är jätteviktigt i Stockholm

Om du nu ska ordna med brandtätning är det lika bra att du anlitar ett företag som är specialister på brandtätning i Stockholm. Då har du mer eller mindre en garanti på att det kommer genomföras med högsta möjliga trygghet och säkerhet. Det är skönt efteråt att veta att allt är i sin ordning.

Det är jätteviktigt att brandtätning är ordnad i alla byggnader i Stockholm. Här bor så mycket fler människor än någon annanstans i Sverige. Det blir helt enkelt en stor risk att fler människor förolyckas eller skadas om inte en brandtätning är gjord efter alla konstens regler. Eld sprider sig snabbt. Gör vad du kan för att förhindra det.

7 Oct 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.