Bostadsanpassning är en rättighet för behövande i Stockholm

Bostadsanpassning är en rättighet för alla som behöver det i Stockholm. Med rätt hjälp kan många som annars inte kunnat bo i sina lägenheter göra det.

Att kunna leva i sitt hem låter som en alldeles extra självklar självklarhet. Ändå finns det många människor som faktiskt inte kan bo i sina hem, som de ser ut nu. Vissa handikapp och andra fysiska förutsättningar kan göra att en vanlig lägenhet eller villa faktiskt inte fungerar att leva i. Däremot har alla människor rätt att kunna leva i sina hem. Den rättigheten har lett till systemet kring bostadsanpassning, som är något de som behöver ska få hjälp med av sin kommun. Om du har behov kring ditt boende som du ännu inte fått hjälp med, bör du kontakta en handläggare på kommunen som hanterar ärenden som rör bostadsanpassning.

Bostadsanpassning stärker individens frihet

Att få sin bostad anpassad är alltså något som svenska medborgare har rätt till. Däremot kan bedömningen kring vilken typ av anpassning som behövs variera. Det är inte säkert att du och kommunen har samma åsikt. Däremot har du alltid rätt till att få din situation bedömd, och även rätt att överklaga eventuella beslut som du inte håller med om.

Rätt typ av bostadsanpassning kan göra att en persons frihet blir oerhört mycket större. Det kan till exempel innebära att någon som annars varit hänvisad till särskilda boenden nu kan leva kvar i sitt gamla hem. Det kan också innebära stora positiva effekter på det allmänna måendet, eftersom de flesta människor mår bra av känslan att kunna klara sig själv.

9 Nov 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.