Att utföra rivning i centrala Uppsala

När man utför rivning i centrala Uppsala handlar det ofta om att riva ut äldre kök och badrum. Då måste man vara extra försiktig eftersom där kan finnas asbest.

I äldre hus som inte genomgått någon omfattande renovering kan man ibland behöva riva ut allt. Kakel, rör, el och golv behöver ersättas för att komma upp till en god standard. Risken med äldre inredning är att det fortfarande kan finnas asbest. Asbest användes flitigt som isolering ända fram till slutet på 1970-talet då det förbjöds.

För att hantera rivning av asbest krävs det särskilda skyddsåtgärder och den som utför rivningen måste ha ett certifikat. Asbest är inte farligt förrän man börjar riva eller såga i det. Men när man hanterar det frigörs de skadliga fibrerna. Därför bör du anlita en certifierad entreprenör.

Det är viktigt att vidta rätt skyddsåtgärder vid rivning i badrum och kök

Att riva inredningen i ett kök eller badrum kallas lättrivning och det kräver inga större maskiner. Du bör ändå kontakta ett etablerat och certifierat företag när du ska demontera inredningen. Om det material som ska rivas ut innehåller asbest behöver det transporteras bort under säkra förhållanden till deponi.

Företag som utför rivning i Uppsala har en välutrustad maskinpark och kan utföra alla typer av rivning. Man har kraftiga maskiner som kan utföra totalrivning och tungrivning och har en modernt utrustad rivningsrobot för riskfyllda uppdrag. Kontakta företaget på deras hemsida eller ring så får du en offert och planering för hur arbetet ska utföras. Kolla in www.rivninguppsala.nu för att lära dig mer om hur rivning fungerar.

18 Jun 2023

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.