Asbest utbildning - lär dig hantera asbest

Asbest är ett historiskt sett väl använt byggmaterial som har extremt fina egenskaper vad gäller exempelvis isolering, hållbarhet, smidighet och som brandskydd. De tekniska höjderna med asbest är svåröverträffad - men trots detta så är materialet förbjudet att använda sedan 1982.

Detta av den enkla anledningen att asbest är ett material som är farligt för oss. I samband med hantering så kan mindre partiklar lösgöra sig och dessa hamnar därefter i våra lungor där det stannar kvar. Detta kan leda till asbestos, till lungsäcksförtjockning och till olika typer av tumörer. Kort sagt: asbest är ett extremt farligt material och av den anledningen så är det också förbjudet.

Men, det byggdes hus och fastigheter före år 1982 också, eller hur? Många av dessa hus har också asbest i olika delar av konstruktionen. Det kan handla om ventilation, om isolering, om takplattor, om olika typer av ytskikt och om - i synnerhet - eternitplattor. Ska man riva i hus där asbest befaras finnas - eller där det dokumenterat finns - så måste man ha kunskap om hur man ska gå tillväga. En asbestutbildning är ett lagligt krav att rätta sig efter.

Anmäl dig till en asbestutbildning

Som arbetsledare eller som arbetare i direkt kontakt med asbest i samband med rivning så krävs det kunskap om hur man ska gå tillväga för att kunna riva utan att man tar skada av den asbest som finns. En asbestutbildning ger den kunskapen och den ger således en säker väg till en trygg rivning. Saknar man utbildning kring hantering av asbest så utsätter man sig för fara och samtidigt också andra personer för samma risker. Det är enbart positivt att dessa krav ställs och att det finns lagar kring detta. Ingen asbestutbildning - ingen rivning.

Detta bör även du som villaägare ta till dig. Bor du i ett äldre hus och funderar på att påbörja en renovering av exempelvis ytskikt så måste du först säkerställa att det inte finns asbest. Därefter - om så skulle vara fallet - så måste du sedan A) anlita proffs för rivningen eller B) på egen hand anmäla dig till en asbestutbildning. En sådan räddar liv! Se till att utbilda dig inom asbestsanering via detta företag: www.asbestutbildning.nu

6 Sep 2022

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.