Fönster Lund

Sida 3

Bra känna till innan fönsterbyte

2 feb 2018

Om du har gamla fönster finns det många bra anledningar till att göra ett byte. Du kan sänka dina driftskostnader, få ett trevligare inomhusklimat och dessutom ge huset ett fräschare utseende. Husets fönster utgör en betydande del av huset, och byter man dem får sig nästan hela huset ett lyft. Om du planerar att byta fönster har du säkerligen många funderingar. Med den här texten vill vi hjälpa dig till ett bra fönsterbyte.

Ha inte för höga förväntningar på det ekonomiska

Vissa funderar på att byta fönster med syftet att de ska spara pengar. Köper du nya fönster med låga u-värden kommer du också att göra just det, men att bytet ska betala tillbaka sig själv kan ta lång tid – riktigt lång tid. Det här är givetvis avhängigt dina nuvarande energikostnader och hur mycket husets aktuella fönster påverkar dem. Har du riktigt gamla fönster med höga u-värden, som dessutom är trasiga och drar mycket, finns en god chans att bytet ”betalar” sig självt inom en överskådlig framtid.

Om dina nuvarande fönster är i hyfsat skick får du dock räkna med många, många år innan du har sparat in pengar på energiräkningarna som når upp till den summa det innebär att byta fönster. Dock ska det nämnas att nya fönster kan höja husets värde, vilket gör att du kan få tillbaka hela, eller delar, av investeringen vid försäljning.

Hur mycket tid kan du lägga på underhåll?

För all del – träfönster är vackert. Men hur mycket tid kommer du egentligen kunna lägga på att sköta om dem? Träfönster som inte sköts om kommer att kräva omfattande fönsterrenoveringar efter att en viss tid har gått. Många som vill lägga så lite tid som möjligt på huset väljer PVC- eller aluminiumfönster. Av dessa två är PVC-fönster billiga och har riktigt lång livslängd. Väljer man ett levande material, så som trä, får man räkna med att vårda om det – eller få en väldigt kort livslängd som följd.

 

Det underhåll som behöver göras på PVC-fönster kräver extremt lite tid. Dessa fönster sköter i princip sig själva. Dock kan du givetvis behöva städa av dem med en trasa lite då och då. En nackdel med materialet är dock att det är mycket svårt att laga skador själv på egen hand, och få det att se bra ut. Ett träfönster är betydligt lättare att reparera. Samma kan sägas gälla aluminiumfönster, som också är svåra att laga själv. Precis som PVC-fönster kräver de också mycket lite underhåll och har en lång livslängd.

Behöver du verkliga byta fönster?

I många fall finns det all anledning att faktiskt byta fönster helt och hållet. I vissa fall kan det dock räcka med en fönsterrenovering. Det här skonar inte bara miljön – utan också din plånbok. Att byta fönster är helt enkelt inte alltid det bästa alternativet. Om man vill ha nya rutor, till exempel för att man ändrar utseende på huset, är det en annan sak. Se över om du faktiskt behöver göra ett komplett fönsterbyte, eller om det räcker med en renovering.

Värmepumpar och kaminer – typer av uppvärmning som passar bra i Skåne

3 dec 2017

En av de svåraste frågorna man har att ta ställning till när man bygger hus är vilken typ av uppvärmning man ska välja. Det finns många olika former av uppvärmning och alla har sina för- och nackdelar. Bygger man sitt hus i Malmötrakten har man ändå ett försprång uppvärmningsmässigt i jämförelse med resten av landet. Malmö och Skåne har det mildaste klimatet i Sverige och inte ens vintrarna blir särskilt kalla.

Fördelen med att bygga nytt är att man verkligen kan bygga in plats för en ordentlig värmeanläggning i huset, jämfört med att försöka byta värmekälla i ett befintligt hus, där det kan vara svårt att hitta de nödvändiga utrymmena. Nybyggda hus har dessutom ofta ett frånluftsventilationssystem, vilket möjliggör en frånluftsvärmepump som kan fungera som komplement, eller till mindre hus som enda luftuppvärmningssystem.

Vi går här igenom några vanliga typer av uppvärmning i Svenska hus.

Biobränsle

Att elda med ved eller pellets, så kallat biobränsle, är en bra lösning om man bereder plats för en värmepanna och dessutom förrådsutrymme för att lagra bränslet. Bor man nära en skog och har obegränsad tillgång till ved är detta optimalt, men det gör man vanligtvis inte i Malmö. Ved är fortfarande billigt att köpa om man gör det i stora mängder. Pellets är lite dyrare, men ändå billigt.

Däremot är installationskostnaden för biobränsle hög. Dessutom är arbetsinsatsen hög, man måste kånka in bränslet och dessutom fylla på i brännaren ofta.

Direktverkande el

Direktverkande el i kombination med värmepanna kräver inga höga installationskostnade rnär man bygger huset, men i gengäld är priset på el per kWh högt, vilket gjort att direktverkande el blir allt ovanligare. Kan dock fungera bra i kombination med exempelvis frånluftsvärmepump eller ved/pelletskamin.

Fjärrvärme

Fjärrvärme innebär att hett vatten hämtas från en fjärrvärmecentral via ledningar till huset. Lika lättinstallerat som direktverkande el, men har ganska höga installationskostnader per radiator. Dock är priset per kWh lägre. I en tätort som Malmö finns ett väl utvecklat system för fjärrvärme.

Olja

Oljepannor var den vanligaste värmekällan i svenska hus under förra århundradet. Oljan levereras av tankbilar på beställning. En oljepanna är relativt billig att installera och ger stor energiutvinning. Miljömässigt är det dock ett tveksamt alternativ, eftersom olja är ett fossilt bränsle.

Solvärme

Solvärme är ut miljösynpunkt ett mycket bra val för uppvärmning. Vill man installera solfångare på huset behövs i regel bygglov. Det går att få bidrag för att installera solceller. Solvärme är i sig inte tillräckligt för att värma upp ett hus utan fungerar endast som komplement till andra värmesystem, som till exempel en värmepump. 

Värmepumpar

I vanliga hus är värmepumpar det vanligaste uppvärmningssättet. Det finns fyra huvudsakliga typer av naturvärme, som det också kallas; berg, jordvärme, sjövärme och luftvärme. Sett över landet är bergvärme den typ av uppvärmning som är allra mest kostnadseffektiv. Bergvärme kan få ner elkostnaderna med upp till 80% om den fungerar effektivt.

Dock är bergvärme ofta inte ett bra alternativ i Malmö på grund av den porösa berggrund vi har här. Luft,-, jord- och vattenvärme är dock utmärkta alternativ i Malmö med sitt milda klimat. Värmepumpar kostar en del att installera, men betalar sig oftast inom ett par år.

Ta kontakt med en glasmästare i Stockholm

30 sep 2017

Som husägare så letar man hela tiden efter nya sätt att förfina och förbättra sitt hus och detta oavsett var man bor. Man utför således renoveringar och reparationer som dels sker i syfte att göra bostaden mer attraktiv och mer trivsam för familjen att bo i. Där har vi en del av alla renoveringar som sker i hus över hela Sverige och om vi ser till en annan orsak så handlar denna om att tjäna  pengar; dels här vid en eventuell vidareförsäljning och dels också för att sänka exempelvis en hög energiräkning.

Det förstnämnda är mer vanligt i större städer där Stockholm sticker ut allra mest – man har helt enkelt störst chans att tjäna mycket pengar där om man först renoverar och därefter säljer sin bostad. Om vi istället ser till det andra alternativet – att sänka sin energikostnad så finns det både billiga och dyra alternativ att välja bland här.

Om vi ser till det dyra så handlar det om att helt byta energikälla. Man kanske som husägare bestämmer sig för att bergvärme är det bästa alternativet och således så borrar man, köper värmepumpar och installerar dessa för att värma upp sitt hus. En dyr process som först efter några år börjar betala av sig: ett hus i Stockholm där man borrat efter bergvärme kommer förvissa att sänka energikostnaden med upp till 60% - men den initiala kostnaden är också väldigt hög och något som alla inte har råd med.

Om vi istället ser till billigare sätt för detta hus i Stockholm att kapa en del av en hög räkning för energi så kan vi istället rekommendera att man kontaktar en glasmästare för en snabbare genomgång av huset i fråga – eller fönstren då naturligtvis. Just fönstren på ett hus är nämligen en väldigt bidragande orsak till varför husägare betalar för mycket – onödiga – pengar och detta kan således en glasmästare hjälpa till att förhindra.

Nya fönster är en investering

Genom att antingen reparera befintliga fönster eller byta ut dessa till nya så skulle denna husägare i Stockholm ha väldigt mycket pengar att tjäna. Det är nämligen genom fönstren som kall luft kommer in och där varm luft från husets insida sipprar ut; en ohållbar situation som stämmer väl överens med den gamla devisen om att elda för kråkorna. Att man höjer värmen då man har dåliga, otäta fönster ger ju ingen direkt effekt och därför är en kontakt med en glasmästare ett absolut måste om man som husägare vill se en snabb förändring till det bättre i sin plånbok.

Visst; tilläggas här är att om man byter sina fönster så kommer detta att medföra en ganska hög kostnad och om man inte har råd så går de flesta rutor att täta med enkla medel. De blir naturligtvis inte lika effektiva som de nya fönstren, men att man slipper drag och ett onödigt utsläpp av sin varma luft råder det inget tvivel.

Fönstren är viktigare än vad man tror då det kommer till kostnaden för ett hus – oavsett om det står i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Se till att kontakta en glasmästare redan idag.

Vad har du och föreningen ansvar för i en bostadsrätt?

24 sep 2017

Generellt sett kan man säga att du har ansvar för allt inom lägenheten, och föreningen har ansvaret för det som finns utanför. Det finns dock mängder av gränsfall. Hur är det till exempel med fönsterbyte? Ett fönsterbyte sker ju i någon mån både på utsidan av huset och insidan i din fastighet. Detta, och fler saker, tar vi upp i den här texten så att du kan känna dig mer säker på vad som faktiskt är ditt ansvar, och vad det är upp till bostadsrättsföreningen att hantera.

Allt som finns och syns inom din lägenhets väggar är ditt ansvar

Som nämnt i inledningen är det här resonemanget visserligen något förenklat, men stämmer väl in på det mesta. Till exempel har du ansvar för inredningen i köket, golv, dörrar, frys, andra vitvaror, badrum, elcentral och elkontakter. Även icke-bärande innerväggar och fasta garderober är något som faller under lägenhetsinnehavarens område.

Det här bestämmer alltså du över och kan både förändra eller byta ut så som du önskar. Nackdelen är givetvis att det är även upp till dig att reparera saker som går sönder. Ingen från bostadsrättsföreningen har något ansvar att hjälpa dig i ett sådant läge.

Undersökningsplikten

Det här ställer en del krav på undersökningen innan köpet. Undersökningsplikten är långt gående, och om ett fel upptäcks senare krävs det att det ska ha varit svårt att upptäcka vid en inspektion för att du ska få någon ekonomisk ersättning. Du köper lägenheten i befintligt skick och kan således inte framföra klagomål hos säljare om du upptäcker problem i efterhand. Undantaget är vad som kallas för dolda fel, som alltså inte går (eller är mycket svåra) att upptäcka vid en normal inspektion.

Gränsfall

I inledningen tog vi upp fönsterbyte och vems ansvar det egentligen är. Svaret är att föreningen ansvarar för alla fönster, medan du själv ansvarar för glas, tätning, persienner och målning. Såhär ligger det åtminstone till i de flesta stadgar.

I vanliga fall är det alltså din bostadsrättsförening som har ansvar för det yttre underhållet, medan det är upp till den som är bostadsrättsinnehavare att hantera själva glaset i fönstret och viss målning. För att göra ett fönsterbyte krävs normalt ett godkännande från föreningen. Om du behöver göra ett fönsterbyte på grund av bristande underhåll, kan du själv påkosta bytet och sedan begära ersättning från föreningen. I sådana fall kommer du dock att behöva påvisa att skicket var så dåligt att ni var tvungna att agera.

Fyra tillvägagångssätt för att minska dina driftskostnader

13 jul 2017

När det kommer till att spara pengar i huset och hushållet kommer det sällan med några större baksidor. Ofta kan det handla om mindre investeringar som sakta betalar tillbaka sig i form av till exempel lägre kostnader för uppvärmning. Kort sagt finns det flera saker man kan göra för att få ner driftskostnaden. Samtidigt finns det mer okända vägar man kan gå för att hantera plötsliga utgifter. Har du redan gjort något av följande?

1.    Relining

Är det dags för stambyte i villan? Relining är en förhållandevis ny metod som gör att du kan skjuta upp stambytet med många år – och det är såklart även billigare än ett komplett stambyte. En relining innebär att en rörmokare skapar nya rör på insidan av de redan befintliga rören. Dock bör man känna till att en relining inte är något substitut för ett riktigt stambyte. Rören håller inte för evigt, och dessutom kommer man inte åt fogningarna med den här metoden.

2.    Skaffa värmepump

Ett vanligt sätt nuförtiden att minska sina uppvärmningskostnader på är att skaffa en värmepump. Visserligen kräver det en viss investering för att installera systemet, men när det väl fungerar sparar du relativt stora summor varje månad. Det behöver alltså inte dröja alltför länge innan pengarna du investerat i värmepumpen har betalat tillbaka sig.

Hur mycket du faktiskt sparar beror på hur värmesystemet såg ut innan. Hade du till exempel direktverkande el för att värma upp huset kan du spara en hel del. Tänk dock på att en värmepump inte passar alla hushåll. I ett mindre fritidshus du inte besöker alltför ofta kan direktverkande el faktiskt vara det mest ekonomiska värmesystemet.

3.    Byt fönster

Drar dina fönster? I sådana fall kan det vara läge att renovera dem eller byta dem. Om du ska byta dina fönster, och dess karmar, bör du se till att välja de karmar som har ett lågt u-värde. U-värdet mäter hur väl något isolerar och om det här värdet är lågt innebär det att du sparar både pengar och miljö.

Går du från ett fönster som drar och med ett högt u-värde, till ett tätt fönster med lågt u-värde, kommer ditt uppvärmningssystem inte behöva jobba lika hårt för att hålla en behaglig temperatur i huset. På lång sikt blir det en hel del pengar som sparas.

4.    Fixa den droppande kranen

Det här är kanske något man inte tänker på, men en droppande kran kan kosta ganska mycket pengar under ett år. Har du någon kran som droppar är det alltså läge att reparera den nu – utan att skjuta på det. Har du till och med en svagt rinnande kran kan det innebära flera tusenlappar om året som bokstavligen går rätt ner i avloppet. Gör du detta, fixar en relining, en värmepump och byter fönster kan du räkna med betydligt lägre driftskostnader framöver.

Gamla slitna fönster?

10 jul 2017

Är det dags att skifta perspektiv på dina fönster och titta på dem utifrån för en dag. I vanliga fall tittar man ju mest ut genom fönstren.

Känns fönstren lite slitna och fula? Är det dags att ge huset ett ansiktslyft genom att fräscha upp fönstren?

Målning ett bra alternativ till fönsterbyte

Vill du ändå ha kvar dina gamla fina fönster så finns det ett suveränt alternativ till fönsterbyte, att måla om. Ett  starkt tecken på att det är dags att måla om ett fönster är att det finns sprickor i kitten och färg i fönstrets bottenstycke, som är den känsligaste delen.

När du ska måla om tt fönster är förarbetet av allra största vikt. Inled med att tvätta, slipa, skrapa och kitta ordentligt innan du målar. Då kan du vara säker på att fönstret kommer att hålla länge utan att du kommer att behöva måla om det.

Viktigt att täta alla läckor

Det är viktigt att täta läckorna, ett fuktigt fönster kommer inte att gå bra att mål. Glas och kitt bör dessutom vara intakt. Grundmåla och grundolja fönsterbågen och vänta tills färgen har torkat innan du inleder kittningen.

Det är av största vikt att fönstren är ordentligt grundade. Penetrerande grundolja bör läggas på under färgen.Oljan bör få dra i minst en halvtimme innan du drar över grundfärgen.

Målningen bör utföras på vår eller sommaren, då kommer fönstret att torka utan problem.

Lyft gärna av fönsterbågarna så att du kan måla utomhus, då slipper du dessutom oönskad färg.

Använd rätt sorts färg

Det är också viktigt att välja rätt sorts färg. Fönster är inte lika bra isolerade som andra delar av husfasaden och utsätts dessutom ständigt för fukt och kondens beroende på den stora temperaturskillnaden mellan utomhus och inomhus. Måla fönstrens utsida med utomhusfärg och utrymmet mellan med inomhusfärg. Osäker? Du kan få hjälp på byggvaruhuset eller färghandeln. Här är en målerifirma som kan bistå med värdefulla tips inför en fönstermålning: målaregöteborg.biz.

Det nya kittet ska läggas på i samma vinkel och tjocklek som det befintliga. Var noga att det blir jämnt och fint och var noga med att kittet hamnar ungefär 1 millimeter innanför den motsatta sidans inre kant. Annars blir det svårt att få till ett snyggt resultat på målningen.

När du målar är det viktigt att du verkligen jobbar in färgen med penseln, inte minst i vinklar och hörn. Ett långt avslutande drag ger en slät yta. När du målar kitt och bågar bör färgen även täcka 1 millimeter av glaset. Då hindras vatten från att tränga in.

Om du sedan tvättar fönstret regelbundet och lagar eventuella sprickor så fort de uppstår så kommer du ha fina fönster i gott skick ett bra tag framöver.

Snygga till huset med en fasadrenovering

5 jul 2017

Det finns många olika sätt att förändra ett hem på genom inredning. Dessutom finns en stor mängd renoveringsmöjligheter tillgängliga; kort sagt – man kan helt anpassa interiören på sitt hem efter sitt eget tycke och smak.

Dock – det gemensamma här är att det hela handlar om insidan på huset – då det kommer till utsida så är det inte fullt lika enkelt att hitta inspiration; något som gör att många husägare struntar i detta. Man låter husets utsida och exteriör se likadan ut genom alla år – medan insidan är något som man lägger ner oerhört mycket tid, kraft och pengar på. Inget fel i det – men vists finns det sätt att tillämpa även för ett snyggare yttre?

Vi tänkte av den anledningen rada upp några tillvägagångssätt som kan användas rent exteriör och vi kan för enkelhetens skull säga att det är ditt hus det hela handlar om och att detta ligger i Stockholm. Dessa tips kan ge dig ett vackrare hus:

  • I och med att ditt hus ligger i Stockholm så kan en fasadrenovering vara väldigt nödvändigt – samtidigt som den ger dig ett vackrare hus. Smuts, avgaser (något som det tyvärr finns mycket av i Stockholm)och annat sliter på husets fasad och gör en fasadrenovering nödvändig. Märk väl hä; vi talar alltså om en fasadrenovering på villor som inte är av trä och vid en sådan så rekommenderar vi att man försöker måla om. Vid exempelvis en fasadrenovering som rör murning och puts så ska man alltid se till att kontakta professionella yrkesmän; något som det finns gott om i Stockholm och som inte behöver kosta alltför mycket pengar. Naturligtvis – en fasadrenovering och kostnaden för en sådan avgörs av husets skick, storlek samt vilken firma du anlitar: men resultatet är häpnadsväckande. En fasadrenovering i Stockholm gör skillnad!
  • Ny entrè. Många nöjer sig med den gamla entrè som alltid funnits och om man – mot förmodan – bygger en ny; ja, då blir även denna av samma modell. Det finns andra sorter. Kort sagt; fastna inte i gamla mönster och tänk lite utanför boxen. På exempelvis internet finns massor av inspiration kring hur man dels bygger och dels vilka typer av av entreér som man kan välja bland. En inbjudande entré är något som gästerna verkligen kommer ihåg och som primärt skapar det viktiga första intrycket.
  • Ett enkelt – men bortglömt sätt – att förändra husets karaktär är att montera markiser ovanför fönstren. Detta är den billiga lösningen och är – till skillnad från exempelvis en fasadrenovering i Stockholm – något som inte tar så lång tid att genomföra. Markiser ger en lyxig känsla och går att anpassa helt efter husets färg och form.

 

Plast ger ett prisvärt fönsterbyte

23 jun 2017

Ett fönsterbyte är något som de flesta husägare någon gång ställts inför – eller kommer att göra så. Fönster har nämligen en begränsad livslängd och slits ut med tiden. Det som gör ett fönsterbyte nödvändigt är att fönster i allra högsta grad påverkar kostnaden för uppvärmning och samtidigt också inomhusklimatet.

Kort och gott – har man gamla, uttjänade fönster så får man också in väldigt mycket kall luft i sitt hus och man ger samtidigt varm luft en väg ut. Man eldar, helt enkelt, för kråkorna om de fönster man har inte längre håller måttet och således så ska ett fönsterbyte både ses som en investering och en absolut nödvändighet.

Det som gör att många skjuter upp ett fönsterbyte är kostnaden; man tycker att det hela kostar lite för mycket och det är något som man baserar på hur det såg ut förr. Ett fönsterbyte för några år sedan var nämligen att anse som ett dyrt projekt; men så behöver det inte längre vara. Vi kan här som exempel på detta säga att man kan välja plastfönster so lösning och att detta gör kostnaden för ett fönsterbyte betydligt lägre.

Plastfönster – är inte det en dålig investering, säger en del här och det är också något som man – liksom vid antagandet om den höga kostnaden för ett fönsterbyte – baserar på hur det var förr. Gårdagens plastfönster var en dålig investering och de höll inte måttet, så långt stämmer det. Dagens modeller däremot är att anse som väldigt prisvärda och de håller även väldigt bra.

Dagens plastfönster håller måttet

Skillnaden nu mot då ligger i att man importerade plastfönster förr och då från Spanien eller Italien och trodde att dessa skulle hålla även i Sverige. Ett orimligt antagande sett till hur en vinter i Kiruna skiljer sig från en vinter i exempelvis Malaga. Dagens plastfönster är speciellt framtagna med vår vinter och vårt klimat i åtanke och dessutom så tillverkas de i Sverige – hållbarheten är helt enkelt inget man behöver oroa sig för om man genomför ett fönsterbyte och väljer fönster av plast.

Dessutom så kan man – oavsett om man väljer trä-, plast-, eller aluminiumfönster – också använda sig av rot-avdraget vid ett fönsterbyte och dra av 30 % av arbetskostnaden för exempelvis en snickare på deklarationen och komma väldigt billigt undan.

Förutsatt att man inte väljer den billigaste lösningen vid ett fönsterbyte – att göra det på egen hand; något som är fullt möjligt, men som av uppenbara skäl kräver vissa förkunskaper.

Många alternativ inom markiser i Stockholm

19 jun 2017

När man säger markiser tänker många på de långa och otympliga stängerna som används för att fälla dem in och ut vid huset. De kärvande vinklade pinnar med vingligt handtag som gör de flesta både gråhåriga och irriterade varje sommardag då de ska fällas ut och än mer trötta när det är dags att fälla in dem på kvällen. Markiser har länge haft lite dåligt rykte då de har varit jobbiga att ta hand om och krävt mycket underhåll för att fungera ordentligt och se snygga ut.

Som tur är har utvecklingen även där gått långt framåt och idag är de ett alternativ som definitivt kan konkurrera med både fasta tak över uteplatsen och flyttbara lösningar såsom parasoller och solsegel. Markiser utgör en stabil och praktisk lösning som är flexibel och lätt att ta hand om. För dig som bor i större städer som Stockholm är det enkelt att hitta många intressanta alternativ vad gäller markiser.

Gör handhavandet av dina markiser enklare

En sak som har gjort att det är lång mycket lättare att handskas med markiser idag är möjligheten till motorstyrning. Istället för att behöva stå och veva i evighet räcker det med en enkel knapptryckning för att fälla ut eller in markiserna och samma sak även när det gäller vinkeln.

Det finns också lösa system med fjärrkontroll så att du kan sköta dem både inifrån huset eller när du redan sitter ute på terrassen och vill få lite extra solskydd, eller för all del fälla ut dem om det kommer några droppar regn under kvällsgrillningen.

Automatiserad styrning

Ännu en sak som förenklar handhavandet av markiser är automatiserad styrning. Det går att få motoriken kopplad till ett system med timer, så att markiserna fälls ut eller in vid en viss tid på dagen och det finns också möjlighet att installera sensorer för att känna av när det är stark sol som lyser på den sida av huset där de hänger.

På så sätt kan du vara säker på att du kommer hem till ett hus som inte är överhettat med för mycket sol och ingen behöver vara där för att ta hand om att fälla markiserna ut eller in. Samma sak om det skulle komma regn eller starka vindar förstås. Då fälls markiserna in så att du inte behöver oroa dig för att de skadas. Flera leverantörer av markiser i Stockholm erbjuder den här typen av produkter.

Få det nyaste inom markiser

För att få reda på det senaste inom markiser i Stockholm bör du söka upp en kvalificerad fackhandel, snarare än att bara gå till närmaste byggvaruhus. De har ett mycket större utbud och erbjuder färdiga lösningar av den typ som beskrivs ovan. Dessutom kan du vara säker på att det alltid finns reservdelar hemma och att kvaliteten är hög.

Det finns ett bättre utbud av material och färger så att du får något som passar bra ihop med fasaden på ditt hus och markiserna levereras och monteras av kunniga installatörer. Ta en titt på det senaste inom markiser idag så lär du upptäcka att det är ett trevligt och flexibelt alternativ för att få solskydd för både uteplatsen och huset.

Matcha markiser på ett oväntat sätt

13 jun 2017

Markiser är kraftfulla detaljer på ett hus. Givetvis ska de dock inte bara vackra, utan även fylla en praktisk funktion. Därför är det viktigt att ta hand om sina markiser på ett bra sätt (mer om det här längre ned i texten).

Men estetiken är självklart något som många prioriterar högt. Är man kreativ av sig kan man lyfta helhetsintrycket av huset rejält med hjälp av markiser. Nyckeln är, förutom att de ska se hela och rena ut, att jobba med färger och mönster.

Matcha med ytterdörren

Om ditt hus har markiser med närhet till ytterdörren är det vågat, men potentiellt mycket effektfullt, att ha ytterdörren i samma mönster och färger som markiserna. Har du till exempel vertikalt blå-gulrandiga markiser nära dörren, kan även dörren målas i samma mönster och färger.

Det här är dock ett vågat drag som kan floppa om det inte görs rätt. Samtidigt blir effekterna stora och iögonfallande om det blir lyckat. Ska man göra detta är det viktigt att ha en känsla för vilket mönster och vilka färger som ytterdörren och markiserna ska ha.

Jobba med växter

Många menar att det är detaljerna som gör helheten. Skapa snygga detaljer kan man till exempel göra genom att matcha markiserna med några utstickande och vackra växter. Varför inte låta röda rosenbuskar matchas med markiser i samma färg?

Tänk dock på att markiserna sitter kvar på huset, medan de flesta växter dör under vinterhalvåret. Ska man göra detta bör man alltså inte glömma att det ska snyggt ut även när växterna inte finns där.

Måla gamla möbler

Att ha ett färgtema i sin trädgård gör mycket för att höja helhetsintrycket av densamma. Ett exempel på hur man kan jobba mer med detta är att ta fram gamla möbler och måla dem i någon utstickande färg. Har man sedan markiser i samma färger blir det ett mönster som kan se riktigt snyggt ut. Tänk på att inte ta för fina och dyra möbler, ifall du skulle ångra dig senare.

Du sköter väl om markiserna?

Oavsett hur snyggt man matchar sina markiser, ser det sannolikt inte särskilt bra ut om de inte är rena och fräscha. Markiser kräver generellt sett inte särskilt mycket underhåll, så att låta dem förfalla finns det få bra ursäkter för. Det som kan krävas är att rengöra dem inför säsongen med milda medel. Till exempel rekommenderas det inte att trall- eller mögeltvätt används då de kan fräta sönder den skyddande beläggning som finns på duken.

Vidare kan det vara bra att olja in vikarmar och stativ för att slippa gnissel och annat oljud. Det här är dock inget som behövs göras regelbundet utan endast när problemet med gnissel och oljud uppstår. I övrigt är det viktigt att se till att dina markiser har en bra fallvinkel så att vattenansamlingar inte bildas (vilket kan slita på stativet till följd av tyngden). Lycka till!

Står du inför att byta fönster?

14 maj 2017

Primärt så finns det tre stycken punkter som avgör kring när det är dags att byta fönster på ditt hus. Hur gamla fönstren är, hur de ser ut och hur de påverkar elräkningen. Gällande energin så ska man veta att fönster spelar en större roll än vad många verkar tro – kommer det hela tiden in kall luft i ett hus och där varm luft sipprar ut så skapar detta en högre räkning. Enkel matematik; men tyvärr en väldigt bortglömd sådan.

De två andra punkterna talar för sig själva. Fönster har en livslängd på ungefär 40 år och börjar de nuvarande närma sig den aktningsvärda åldern så är det helt enkelt dags för ett byte. Detsamma om de är bortom räddning rent estetiskt, fula, misskötta fönster påverkar definitivt hela utseendet på ett hus.

Det finns dock några andra saker som även de kan komma att påverka ett fönsterbyte och om man ser till Stockholm så kan det hela handla om att man där har en för hög volym i det område där man bor. I centrala Stockholm så kan ett byte av fönster med 2-glas till fönster med 3-glas sänka volymen med upp till 10 db och det är mer ett storstadsfenomen än något som husägare i exempelvis Skellefteå behöver bry sig om på samma sätt.

Fönster som isolerar blir viktigare i Skellefteå

Det som dock en husägare i Skellefteå kanske ska fästa lite mer fokus på vid sitt byte av fönster är följande: hur bra isolerar det? I och med att det i Skellefteå kan bli väldigt kallt och att man där har en längre vinter så bör man lägga mer fokus på att köpa rejäla fönster som verkligen isolerar och här handlar det både om glas och – viktigt! – karmar, beslag och båge; tre svaga punkter på ett fönster i Skellefteå då det kommer till isolering.

Generellt så kan vi säga att många väljer billiga fönster och där man låter sin plånbok vara den som avgör. Gör inte det; det du lägger på rejäla fönster direkt kommer att betala sig över tid och inte minst kommer detta att synas på din räkning.

Riktiga fönster – god isolering, bra ljusinsläpp, ljuddämpande – kostar lite mer pengar; men å andra sidan så ska de sitta i 40 år så egentligen, utslaget över den långa tiden, så är det inte så extremt dyrt.

Utredning: så putsas fönster på effektivaste sättet

20 mar 2017

Nyligen utreddes frågan om hur man genomför en fönsterfönsterputsning på bästa sätt på vissa typer av byggnader.  Här är kort sammanfattning av resutatet. Detta bör vara av intresse för alla firmor som erbjuder avdragsgill fönsterputs. 

Utredningen utgår från att söka den mest kostnadseffektiva lösningen för varje enskild position när det handlar om fönsterputs.

Putsning från mark och tak rekommenderas

Därmed har följande alternativ förordats, ordnade i kostnadsordning, med början med det billigaste alternativet: 1. putsning från mark/ tak. 2 putsning från skylift. 3. putsning från fasadhiss. 4. putsning från fast putsbrygga. 5. putsning från putsvagn på räls.

Vid tvåvåningsbyggnad är det teoretiskt sett möjligt att putsa även den andra våningen från mark. Putsning sker då med förlängda skaft vilket gör det möjligt att nå upp till 9 m. Vid putsning med förlängda skaft försvåras putsning av horisontella livskillnader vid t.ex. horisontella poster, samt av solavskärmning monterad utanför fasad

För putsning från tak gäller att gummidukstak måste förstärkas där servicepersonal regelbundet skall gå, gångstråk markeras med färg. Gångstråk på tak är ej samordnade med övriga behov av tillgänglighet. Säkerhetsarrangemang är i bedömda att rymmas inom ramen för ordinarie taksäkerhet.

Pusta gärna med förlängt skaft

Som helhet har inte detta bedömts som något problem, Lanterniner och takfönster kan valfritt putsas med förlängda skaft eller med saxlift. Planlösning utformas så att golvet är fritt från fast inredning under dessa. Högsta del av lanternin i hus stallgång hus kan komma att ligga högre än 9m. Putsning av fönster ovan översta vilplan i trapphus 04-TR03 studeras. Invändig putsning av lanternin i Hus 05 föreslås ske från putsvagn på räls enligt skiss nedan.

Tillträde till vagnen föreslås ske från tak genom öppningsbar båge i fönsteryta vid lanterninens gavel.

Slutsatsen är att pustning från tak och mark förordas av både ekonomiska och strukturella skäl. Smidigheten och den enkla förflyttningen av redskapen ger också bra skäl att använda skylift för att komma åt några av de mest svåråtkomliga utrymmen.

Fönsterrenovering – vad kostar det?

28 feb 2017

En fönsterrenovering kan man göra av flera skäl. Ofta handlar det antingen om att fönstren inte längre håller måttet, eller så är det för att man vill förändra utseendet. Vill man endast förändra utseendet gör man med fördel en fönsterrenovering – ekonomisk fördel alltså. Ett fönsterbyte kostar nämligen nästan alltid mer än en fönsterrenovering.

Fönsterrenovering är en tjänst vars popularitet, i samband med många andra tjänster, ökade när riksdagen i Stockholm röstade igenom rotavdraget för ett par år sedan. Det är även just i Stockholm och kringliggande kommuner som rotavdraget brukas flitigast i hela landet. Om det är i Stockholm som flest fönsterrenoveringar sker låter vi dock vara osagt.

Oavsett om man bor i Stockholm eller i ett mindre samhälle ute på landsbygden, är de flesta nog intresserade av det kostar. Att säga ett pris på rak arm går inte. Istället gäller det att känna till faktorerna som avgör vad priset slutligen hamnar på. På så vis kan man uppskatta kostnaden på egen hand.

Faktorer som avgör

En rad olika faktorer finns som påverkar priserna. Många av dem går att påverka. Andra är dock svårare att göra någonting åt. Faktorerna nedan kan användas för att uppskatta priset för din fönsterrenovering – men också för att se var priserna kan pressas.

Fönstertyp

Vilken typ av fönster det handlar om kan spela viss roll för prissättningen. Är det ett ovanligt material kan priserna trissas upp en aning. Samma princip kan appliceras på måtten. Är det ovanliga dimensioner (kanske är de riktigt stora till exempel), bidrar även det till att priserna kan sticka iväg lite.

Du som förhandlare

Hur duktig du är på att förhandla är avgörande för vad den slutliga kostnaden kommer att hamna på. Ett vanligt tips är att ta in offerter från flera olika firmor. På så vis kan du ställa offerterna mot varandra. Firmorna är mer benägna att ge dig en bra deal om de vet att ytterligare ett antal firmor är med och slåss om dig som kund.

Vad som ingår och om något måste köpas in

Det händer att firmorna måste köpa in något för att kunna göra jobbet på ett bra sätt. Är det vedertagna redskap är det givetvis företagskostnader. Om det däremot är något just med ditt fönster som kräver extramaterial kan du behöva stå för inköpskostnaden. Om du är en duktig förhandlare, som nämnt ovan, kanske du kan få materialet att ingå i överenskommelsen? Testa!

Fönstrets skick

En självklar del för prissättningen. Om delar av ditt fönster är ruttet eller mycket skadat, så ökar sannolikt priserna något. Detta dels för att det kan kräva särskilda åtgärder, och dels för att det helt enkelt tar tid att utföra.

Omfattningen

En annan självklar faktor som avgör prissättningen. Hur många fönster är det som ska renoveras? En fönsterrenovering kan ske i olika storlekar och i olika många antal fönster, något som är avgörande när det kommer till att sätta pris.

Exempelpriser

Priserna nedan ska endast ses som uppskattningar. I ditt fall kan priserna ligga både högre och lägre än dessa. Det beror helt enkelt på faktorerna ovan

Fönsterrenovering trä: 2 500 – 5 000 kronor

Renovering av PVC-fönster: 1 800 – 4 200 kronor

Renovering av aluminiumfönster: 1 200 – 3 000 kronor

Renovering av takfönster eller takkupa – 3 000 – 6 000 kronor

Här kan du läsa mer om fönsterrenovering: www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

Fördelar med att välja totalentreprenad

15 feb 2017

Med totalentreprenad menas att ett enda företag tar ansvar för hela arbetet i ett större byggprojekt. Det förekommer bland annat inom badrumsrenovering samt byggnationer av helt nya hus. Kunden har kontakt med ett företag som tar ansvaret för att arbetet löper enligt avtal. Istället för att kunden ska ta kontakt med en snickare, en elektriker, en murare osv. så sköter ett företag hela projektet.

Vid mindre projekt (ex badrumsrenovering) brukar det inte vara svårt att hitta företag som utför totalentreprenad på mindre orter. Är det däremot större projekt blir utbudet mindre. För att ge en tydlig bild över vad totalentreprenad innebär för kunden har denna artikel utgått från vad ett flertal företag i Stockholm erbjuder sina kunder. Detta kan självklart återspegla sig andra större städer. 

Bara en Kontakt

En av de största fördelarna för kunden, vid totalentreprenad, är att man enbart har kontakt med ett företag. Man behöver inte själv leta upp kunniga hantverkare och diskutera projektet med varje hantverksgrupp. Mycket ofta utses en Kontaktperson som har kundkontakten. Det är till den personen man kan vända sig om man har frågor under arbetets gång. Tillsammans diskuteras olika lösningar och tidsplan varpå företaget tar över ansvaret att det blir utfört. Ett företag som utför totalentreprenad i Stockholm har som slogan ”Vi gör hela jobbet” vilket är en kort sammanfattning om vad totalentreprenad just handlar om.

Garanti

Även om det är flera olika företag som är med genomför arbetet så ligger garantiansvaret på ett enda företag, dvs. det som utför totalentreprenaden. Skulle man som kund behöva använda sig av garantin är det detta företag som ska kontaktas och som har ansvar för att utföra åtgärder. De i sin tur kan kräva garanti av sina underleverantörer men detta är inget som ska påverka slutkunden.

Det är en fördel att bara behöva vända sig till ett företag men den största fördelen är att det aldrig behöver bli konflikt gällande vilket företag som är ansvarig för vad. Här är ett företag ansvarig för hela arbetet vilket gör det mycket enkelt att se ansvarsfördelningen.

Blir det billigare?

I Stockholm finns ett mycket stort antal hantverksföretag som gärna lämnar gratis offerter på att utföra önskat arbete. De som vill hålla nere kostnaden för nybyggnationen kan därmed ta in offerter från flera olika hantverksgrupper och välja de billigaste företagen. Då konkurrensen är hård är det många nya småföretag i Stockholm som dumpar sina priser för att slå sig in på marknaden. Det låga priset behöver alltså inte betyda att de har dålig kvalité.

Men det är ytterst få privatpersoner som klarar av att planera och organisera en större byggnation. Utan styrning från en projektledare skapas ofta förseningar och fördyrande åtgärder. Så även om hantverkarna var bland de billigaste så är det inte säkert att projektet blir billigare i längden.

Är det större projekt som ska genomföras rekommenderas starkt att man anlitar företag som erbjuder totalentreprenad. Däremot kan man absolut ta in offerter från flera av dessa och ställa dessa mot varandra.

Takläggare eller inte?

15 jan 2017

Kan man göra ett jobb på egen hand så är det naturligtvis det bästa alternativet rent ekonomiskt. Det mesta får man faktiskt också göra; det är egentligen bara elektricitet som sätter stopp för den egna kunskapen. Gäller det el – ja, då ska man som husägare i nio fall av tio kontakta en behörig elektriker för uppdraget och detta av ganska naturliga skäl. Dels så är el livsfarligt och dels så kan huset i sig också fatta eld till en följd av felhantering.

Man brukar här säga att ytterligare ett element ofta kräver en van hand – detta i form av vatten kontra en rörmokare. Här finns inte samma lagar och regler som vid elektricitet; men i och med att konsekvenserna och kostnaderna i slutändan kan bli så pass stora och höga så bör man vid exempelvis dragning av vatten och avlopp alltid lägga en kostnad på professionell hjälp som privatperson.

Ett annat område som vi ska titta lite närmare på här gäller taket och en takläggare. Här skulle vi nämligen – liksom vid avlopp och vatten – vilja slå ett slag för den professionella hjälpen. Av samma skäl: misslyckas man med att lägga sitt tak så kommer taket i fråga dels inte att hålla lika länge och dels så riskerar man läckage. Ett läckage där dels vatten – snö och regn – kan skapa vattenskador; men även ett rent energimässigt läckage där kall luft ges tillåtelse att komma in i huset och där dels varm luft sipprar ut. Ett otätt tak är nämligen boven i dramat kring varför många husägare i Sverige dras med skyhöga uppvärmningskostnader.

Du tjänar på att anlita en takläggare

Rådet är att man tar hjälp av en takläggare – åtminstone sett till själva läggningen av det nya taket. Det går däremot utmärkt att själv sköta grundarbetet (och därmed spara många sköna kronor). Kan du som husägare i Stockholm på egen hand riva ditt gamla tak, hyra en container och köra några varv till sopstationen – ja, då kommer du också att spara in många kronor i ren arbetskostnad för den takläggare du slutligen anlitar.

Dessutom så är naturligtvis en takläggare och dennes jobb något som faller in under rot-avdraget. I slutändan så innebär detta frikostiga avdrag – om 30% av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak på 50.000 kronor – att den stora kostnaden vid ett takbyte på ditt hus i Stockholm kommer att läggas på material.

Kort sagt: ett byte av tak bör göras av de som har skolning, utbildning och kompetens. Det är något som gör en enorm skillnad sett till livslängden och slår du ut priset – arbetskostnad för takläggare och material – så kommer det att vara en investering jämfört med om du själv gör jobbet. Ett bra tak – professionellt lagt – håller i runt tjugo år. Ett tak lagt av dig (vi bortser från dina egna kunskaper) kanske håller i tio år. Frågan är alltså om du verkligen tjänar på att bortse från en takläggare? Vi skulle i många fall säga att det i själva verket är precis tvärtom.

← Äldre inlägg

 

 

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.