Fönster Lund

Sida 2

Fönsterrenovering – vad kostar det?

28 feb 2017

En fönsterrenovering kan man göra av flera skäl. Ofta handlar det antingen om att fönstren inte längre håller måttet, eller så är det för att man vill förändra utseendet. Vill man endast förändra utseendet gör man med fördel en fönsterrenovering – ekonomisk fördel alltså. Ett fönsterbyte kostar nämligen nästan alltid mer än en fönsterrenovering.

Fönsterrenovering är en tjänst vars popularitet, i samband med många andra tjänster, ökade när riksdagen i Stockholm röstade igenom rotavdraget för ett par år sedan. Det är även just i Stockholm och kringliggande kommuner som rotavdraget brukas flitigast i hela landet. Om det är i Stockholm som flest fönsterrenoveringar sker låter vi dock vara osagt.

Oavsett om man bor i Stockholm eller i ett mindre samhälle ute på landsbygden, är de flesta nog intresserade av det kostar. Att säga ett pris på rak arm går inte. Istället gäller det att känna till faktorerna som avgör vad priset slutligen hamnar på. På så vis kan man uppskatta kostnaden på egen hand.

Faktorer som avgör

En rad olika faktorer finns som påverkar priserna. Många av dem går att påverka. Andra är dock svårare att göra någonting åt. Faktorerna nedan kan användas för att uppskatta priset för din fönsterrenovering – men också för att se var priserna kan pressas.

Fönstertyp

Vilken typ av fönster det handlar om kan spela viss roll för prissättningen. Är det ett ovanligt material kan priserna trissas upp en aning. Samma princip kan appliceras på måtten. Är det ovanliga dimensioner (kanske är de riktigt stora till exempel), bidrar även det till att priserna kan sticka iväg lite.

Du som förhandlare

Hur duktig du är på att förhandla är avgörande för vad den slutliga kostnaden kommer att hamna på. Ett vanligt tips är att ta in offerter från flera olika firmor. På så vis kan du ställa offerterna mot varandra. Firmorna är mer benägna att ge dig en bra deal om de vet att ytterligare ett antal firmor är med och slåss om dig som kund.

Vad som ingår och om något måste köpas in

Det händer att firmorna måste köpa in något för att kunna göra jobbet på ett bra sätt. Är det vedertagna redskap är det givetvis företagskostnader. Om det däremot är något just med ditt fönster som kräver extramaterial kan du behöva stå för inköpskostnaden. Om du är en duktig förhandlare, som nämnt ovan, kanske du kan få materialet att ingå i överenskommelsen? Testa!

Fönstrets skick

En självklar del för prissättningen. Om delar av ditt fönster är ruttet eller mycket skadat, så ökar sannolikt priserna något. Detta dels för att det kan kräva särskilda åtgärder, och dels för att det helt enkelt tar tid att utföra.

Omfattningen

En annan självklar faktor som avgör prissättningen. Hur många fönster är det som ska renoveras? En fönsterrenovering kan ske i olika storlekar och i olika många antal fönster, något som är avgörande när det kommer till att sätta pris.

Exempelpriser

Priserna nedan ska endast ses som uppskattningar. I ditt fall kan priserna ligga både högre och lägre än dessa. Det beror helt enkelt på faktorerna ovan

Fönsterrenovering trä: 2 500 – 5 000 kronor

Renovering av PVC-fönster: 1 800 – 4 200 kronor

Renovering av aluminiumfönster: 1 200 – 3 000 kronor

Renovering av takfönster eller takkupa – 3 000 – 6 000 kronor

Här kan du läsa mer om fönsterrenovering: www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

Fördelar med att välja totalentreprenad

15 feb 2017

Med totalentreprenad menas att ett enda företag tar ansvar för hela arbetet i ett större byggprojekt. Det förekommer bland annat inom badrumsrenovering samt byggnationer av helt nya hus. Kunden har kontakt med ett företag som tar ansvaret för att arbetet löper enligt avtal. Istället för att kunden ska ta kontakt med en snickare, en elektriker, en murare osv. så sköter ett företag hela projektet.

Vid mindre projekt (ex badrumsrenovering) brukar det inte vara svårt att hitta företag som utför totalentreprenad på mindre orter. Är det däremot större projekt blir utbudet mindre. För att ge en tydlig bild över vad totalentreprenad innebär för kunden har denna artikel utgått från vad ett flertal företag i Stockholm erbjuder sina kunder. Detta kan självklart återspegla sig andra större städer. 

Bara en Kontakt

En av de största fördelarna för kunden, vid totalentreprenad, är att man enbart har kontakt med ett företag. Man behöver inte själv leta upp kunniga hantverkare och diskutera projektet med varje hantverksgrupp. Mycket ofta utses en Kontaktperson som har kundkontakten. Det är till den personen man kan vända sig om man har frågor under arbetets gång. Tillsammans diskuteras olika lösningar och tidsplan varpå företaget tar över ansvaret att det blir utfört. Ett företag som utför totalentreprenad i Stockholm har som slogan ”Vi gör hela jobbet” vilket är en kort sammanfattning om vad totalentreprenad just handlar om.

Garanti

Även om det är flera olika företag som är med genomför arbetet så ligger garantiansvaret på ett enda företag, dvs. det som utför totalentreprenaden. Skulle man som kund behöva använda sig av garantin är det detta företag som ska kontaktas och som har ansvar för att utföra åtgärder. De i sin tur kan kräva garanti av sina underleverantörer men detta är inget som ska påverka slutkunden.

Det är en fördel att bara behöva vända sig till ett företag men den största fördelen är att det aldrig behöver bli konflikt gällande vilket företag som är ansvarig för vad. Här är ett företag ansvarig för hela arbetet vilket gör det mycket enkelt att se ansvarsfördelningen.

Blir det billigare?

I Stockholm finns ett mycket stort antal hantverksföretag som gärna lämnar gratis offerter på att utföra önskat arbete. De som vill hålla nere kostnaden för nybyggnationen kan därmed ta in offerter från flera olika hantverksgrupper och välja de billigaste företagen. Då konkurrensen är hård är det många nya småföretag i Stockholm som dumpar sina priser för att slå sig in på marknaden. Det låga priset behöver alltså inte betyda att de har dålig kvalité.

Men det är ytterst få privatpersoner som klarar av att planera och organisera en större byggnation. Utan styrning från en projektledare skapas ofta förseningar och fördyrande åtgärder. Så även om hantverkarna var bland de billigaste så är det inte säkert att projektet blir billigare i längden.

Är det större projekt som ska genomföras rekommenderas starkt att man anlitar företag som erbjuder totalentreprenad. Däremot kan man absolut ta in offerter från flera av dessa och ställa dessa mot varandra.

Takläggare eller inte?

15 jan 2017

Kan man göra ett jobb på egen hand så är det naturligtvis det bästa alternativet rent ekonomiskt. Det mesta får man faktiskt också göra; det är egentligen bara elektricitet som sätter stopp för den egna kunskapen. Gäller det el – ja, då ska man som husägare i nio fall av tio kontakta en behörig elektriker för uppdraget och detta av ganska naturliga skäl. Dels så är el livsfarligt och dels så kan huset i sig också fatta eld till en följd av felhantering.

Man brukar här säga att ytterligare ett element ofta kräver en van hand – detta i form av vatten kontra en rörmokare. Här finns inte samma lagar och regler som vid elektricitet; men i och med att konsekvenserna och kostnaderna i slutändan kan bli så pass stora och höga så bör man vid exempelvis dragning av vatten och avlopp alltid lägga en kostnad på professionell hjälp som privatperson.

Ett annat område som vi ska titta lite närmare på här gäller taket och en takläggare. Här skulle vi nämligen – liksom vid avlopp och vatten – vilja slå ett slag för den professionella hjälpen. Av samma skäl: misslyckas man med att lägga sitt tak så kommer taket i fråga dels inte att hålla lika länge och dels så riskerar man läckage. Ett läckage där dels vatten – snö och regn – kan skapa vattenskador; men även ett rent energimässigt läckage där kall luft ges tillåtelse att komma in i huset och där dels varm luft sipprar ut. Ett otätt tak är nämligen boven i dramat kring varför många husägare i Sverige dras med skyhöga uppvärmningskostnader.

Du tjänar på att anlita en takläggare

Rådet är att man tar hjälp av en takläggare – åtminstone sett till själva läggningen av det nya taket. Det går däremot utmärkt att själv sköta grundarbetet (och därmed spara många sköna kronor). Kan du som husägare i Stockholm på egen hand riva ditt gamla tak, hyra en container och köra några varv till sopstationen – ja, då kommer du också att spara in många kronor i ren arbetskostnad för den takläggare du slutligen anlitar.

Dessutom så är naturligtvis en takläggare och dennes jobb något som faller in under rot-avdraget. I slutändan så innebär detta frikostiga avdrag – om 30% av den totala arbetskostnaden med ett årligt tak på 50.000 kronor – att den stora kostnaden vid ett takbyte på ditt hus i Stockholm kommer att läggas på material.

Kort sagt: ett byte av tak bör göras av de som har skolning, utbildning och kompetens. Det är något som gör en enorm skillnad sett till livslängden och slår du ut priset – arbetskostnad för takläggare och material – så kommer det att vara en investering jämfört med om du själv gör jobbet. Ett bra tak – professionellt lagt – håller i runt tjugo år. Ett tak lagt av dig (vi bortser från dina egna kunskaper) kanske håller i tio år. Frågan är alltså om du verkligen tjänar på att bortse från en takläggare? Vi skulle i många fall säga att det i själva verket är precis tvärtom.

Anlita en rörmokare för din renovering

8 nov 2016

De senaste åren så har en stor trend kunnat skönjas i Sverige; en trend där fler privatpersoner hänger på sig snickarbyxorna, kavlar upp ärmarna och ger sig i kast med olika renoveringar. En fråga som både är bra och väldigt, väldigt dålig och där man kan se att olika tv-program är det som fått upp den initiala motivationen hos dessa hemmasnickrare.

Vi börjar med det som är bra! Det finns nämligen något som är positivt i detta och där man kan se att folk i gemen släppt lite på den överdrivna respekt som finns för att renovera. Det är inte så svårt som många tror och det är dessutom väldigt roligt. Kort sagt; kan man renovera ett område i sitt hus från start till mål så kommer man billigt undan och man får också en rejäl knuff framåt i sin egen person. Det vill säga; man kan klappa sig själv på axeln och ge sig själv lite välförtjänt beröm – något som många av oss gör för sällan och en renovering är ofta något som inte alls är så svår som man kan tro på förhand.

Detta om det positiva och de negativa delarna är ganska lätta att förklara: det är skillnad på en renovering och en renovering också. Att måla om, att snickra en fasad i hallen eller lägga ett klickgolv är typiska projekt som vem som helst kan klara av om man läser på och tar sig den nödvändiga tiden – men att ge sig på en omfattande badrums- eller köksrenovering är inte något som kan genomföras utan förkunskaper.

Vi talar alltså om skador som kommer i efterhand – skador som inte sällan har prefixet – vatten – och där vi kan ge ett enda råd: gäller det VVS så ska man alltid anlita en rörmokare. Vi kan säga att det handlar om att du ska renovera ditt badrum i Lund och att du väljer att sköta all VVS på egen hand; du drar vatten, du drar avlopp och du installerar en tvättmaskin och därtill så sätter du även kakel- och klinkers.

100 000 vattenskador årligen i Sverige

Det du förmodligen kommer att råka ut för här är att du sällar dig dig till 100 000 andra i Sverige och där du drabbas av en vattenskada av något slag. Den siffran är nämligen det antal vattenskador som årligen sker i Sverige och många av dem kommer just av renoveringar – utan professionell hjälp – och där privatpersoner utan erfarenhet ger sig på området VVS.

Att ta hjälp med VVS i Lund är en rejäl investering och särskilt om du bor i en bostadsrätt. Varför? Jo, en vattenskada brukar nämligen ha en tendens att sprida sig även till grannarna och det är en kostnad som man inte vill ha kastad över sig.

Kort och gott – renovera gärna, men gör skillnad på olika projekt. VVS bör du undvika och detsamma gäller – naturligtvis! – även elektricitet där du sätter ditt eget liv på spel och där du faktiskt bryter mot lagen om du drar den på egen hand.

Funderar du på att skaffa markis?

7 okt 2016

En markis borde vara förstahandsvalet för dig som letar efter effektiv solavskärmning. Markisen skyddar såväl mot solljus som mot överdriven uppvärmning och kan även fungerar som snygg dekoration på utsidan av ditt hus. Markiser finns idag i en rad olika modeller och färger. På grund av den speciella vävtekniken var man förr i tiden tvungen att ha enfärgade eller randiga markiser men med digitaltryck kan man idag trycka vilka mönster som man önskar. Det går även att få tag i markiser i en rad olika storlekar. Många leverantörer kan idag skräddarsy markiser för att passa dina fönsters exakta mått vilket gör att du får en markis som passar perfekt till just ditt hus.  

Förutom färg och modell skiljer sig markiser åt genom hur du justerar dem. Dels finns det klassiska markiser som du vevar ut och in manuellt för att justera längden på dem. Och dels finns det markiser som är fjärrstyrda som du kan justera enkelt med hjälp av en liten motor som styrs av en fjärrkontroll. Vilken typ av markis som du väljer beror bara på vad du tycker känns bäst och vilken budget du har att lägga på markiser. En manuell markis är energisnålare än en eldriven dock och tenderar även att hålla något längre.

Om du söker efter något extra kan du idag även hitta markiser med dekorerade vikarmar och men inbyggd belysning. Det finns även markiser med fäste för infravärme för dig som vill förlänga utomhusperioden så långt det går.

Om du vill att din markis även ska fungera som regnskydd till exempel till en terass är det viktigt att du pratar med din återförsäljare och försäkrar dig om att den inte bara tål regn och väta utan även hindrar den från att rinna genom.

En markis kvalitet mäts främst i väven. Vävens kvalitet bestämmer hur pass bra skydd markisen erbjuder mot sol och regn samt hur tålig och hållbar den är. Jämför gärna olika återförsäljares markiser för att hitta en som passar dina behov och din budget perfekt.

Läs mer om markiser här: http://www.markislund.se/.

PVC-fönster har klara fördelar

13 sep 2016

Den svenska arkitekturen och den svenska byggtraditionen har en stolt tradition och där man ser att en estetisk svalhet blandas med stor funktionalitet. Kort och gott; den finna en tanke bakom varje fönster, det finns en tanke bakom varje vägg och även om det ser sparsmakat ut så rymmer ett hus extremt många möjligheter. En tradition värd att bevara – men även förfina och uppgradera till nästa nivå. Det material som ofta används är nämligen trä och det är ett vackert, det är ett hållbart och det är ett material som det finns gott om i Sverige – men måste man för den sakens skull använda trä överallt på ett hus?

Vi anser inte det och vi pekar på fönstren som ett område där man istället bör överväga ett annat material och där vi menar att PVC-fönster är det bästa lösningen. PVC-fönster, skriker många här. Det skulle jag aldrig använda! Här lutar man sig mot förutfattande meningar och dessa ser ut enligt följande:

  1. PVC-fönster är skadliga för miljön
  2. PVC-fönster är fula
  3. De klarar inte vår svenska vinter

Tre stycken påståenden som vi tänkte försöka slå hål på nedan och vi gör det genom att skriva våra svar enligt samma uppräkning:

  1. PVC-fönster är det bästa valet för miljön. Rapporter från EU-kommissionen och från Svanen (nordisk miljömärkning) pekar på samma sak, hållbarhet och mindre värmeläckage är det som bidrar till en bättre miljö. Dessutom så är dagens PVC-fönster fria från giftiga ämnen, blystabilisatorer och de är underhållsfria – något som gör att man slipper en massa kemikalier som vid underhållsarbetet av träfönster.
  2. Här finns en viss poäng. Det kan vara svårt att få PVC-fönster att smälta in i ett trähus – men det har skett en enorm utveckling under senare år. Numera kan du välja fönster i alla tänkbara former, storlekar och färger och således är det lättare att matcha idag än vad fallet var för några år sedan. De ser inte lika, om uttrycket tillåter, lika plastigt ut.
  3. Klimatet, den stora frågan då det kommer till PVC-fönster och här kan vi äntligen slå hål på denna långlivade myt: de klarar vår vinter och detta oavsett om du bor i Kiruna eller i Malmö. Dagens PVC-fönster är tillverkade med vårt klimat i åtanke; de är inte gjorda för att klara av en ”vinter” i Spanien längre. Förr var det fallet och det är också därför som många är så avogt inställda till PVC-fönster kontra minusgrader; något man inte behöver vara längre.

Fönsterputsning – fakta

2 sep 2016

Fönsterputsning är en tjänst som bara blivit allt mer populär att beställa istället för att utföra själv. Särskilt i Stockholm har ett ökat intresse märkts – detta till stor del på grund av att stockholmarna är de mest frekventa nyttjarna av rut-avdraget. Det är dock bara inte i Stockholmsområdet som nyttjandet av dessa typer av tjänster och rut-avdraget ökar – utan snarare i hela landet.

Bara genom att höra yrkets självförklarande namn, förstår man vad en fönsterputsare huvudsakligen sysslar med – i den här texten kan man dock lära sig lite mer än så.

Olika metoder som tillämpas vid fönsterputsning

De olika typer av redskap som vanligen används vid fönsterputsning är gummiskrapa, fönsterputsmedel samt sämskskinn.

Vad sämskskinn egentligen är kan vara fråga en som infinner sig ganska snabbt för många. Sämskskinn är i korthet en särskild form av skinn som besitter mycket goda uppsugningsförmågor. Skinnet är dessutom mjukbehandlat och används numera i huvudsak till cykel- och folkdräktsbyxor – och som du kanske förmodade – fönsterputsning.

Vilket fönsterputsmedel som används skiljer sig mycket från firma till firma. Vissa använder sig av en svag diskmedelslösning eller fönstersåpa som alternativ till den klassiska fönsterputsen. Oavsett vilket av dessa rengöringsalternativ en fönsterputsare använder, appliceras de på fönstret med cellulosasvamp eller en så kallad påblötare.

Sämskskinnet används sedan för att suga upp vätan och torka fönstret. Ibland ersätts sämskskinnet med gamla trasor eller microfiberdukar. För själva tvättprocessen används en speciell gummiskrapa som raka kanter, i stället för rundade, samt även en utbytbar gummilist.

Risker med yrket

Fönsterputsning anses i vissa länder, bland annat i Storbritannien, var det mest riskfyllda yrket av dem alla. Flertalet fönsterputsare avlider eller skadas varje år till följd av en olycka.

Den största risken för en fönsterputsare är den att halka eller ramla på grund av underlaget är blött. I många delar av världen kräver till och med fönsterputsning en statlig licens för att kunna utövas på en professionell nivå. Kanske borde även Sverige införa ett krav på en sådan licens – på Kungsholmen i Stockholm, år 2015, föll nämligen en fönsterputsare ner från fyra våningars höjd och avled till följd av skadorna.

En vanlig orsak till dylika olyckor är bristande erfarenhet och kunskap kring säkerheten. Den här bristande kunskapen har lett till att vissa fönsterputsare har stått fel på stegen, eller inte säkrat den på rätt sätt, och därmed lett till en olycka som konsekvens.

Här kan du läsa mer om fönsterputsning: www.fönsterputsistockholm.nu

 

 

 

Blogg om fönster & bygg

Fönster är vårt stora specialintresse, men vi bloggar om allt som hör renoverande och byggande till. 

Så bli inte förvånad om det dyker upp en artikel om takläggning eller golvslipning mitt i alla fönstersnack.